دراین  دوران  حقوق مدنی بر پایه اندیشه‌های دینی زرتشت بود. اجرای عقد ازدواج، طلاق، اثبات طهارت مولد و حلال زادگی، تصدیق مالکیت، همگی به دست موبدان زرتشتی بود.

در آئین زرتشت حقوق خانواده نیز اهمیت فراوان داشت. صیغه یا ازدواج موقت ممنوع بود و تنها طریق ازدواج همان عقد زناشویی بود. در قوانین ساسانی روابط جنسی بدون نکاح ممنوع بود و برای دختر و پسر حق ارث بری وجود داشت. ازدواج پیش از 15 سالگی مجاز نبود و معمولاً برای ازدواج رویه بر این بود که تا 20 سالگی جوانان ازدواج نمایند. نوشته‌اند که زرتشت پیامبر در 20 سالگی ازدواج کرد. دختران جهت ازدواج می‌بایست رضایت پدر را به دست می‌آورند. در قوانین و مقررات آن دوره ازدواج با غیر زرتشتی ممنوع بود. طبقه اجتماعی می‌بایست در نظر گرفته می‌شد. همچنین سلامت جسمی، روحی و مالی نقش مهمی داشت. در این دوران زنان روستایی می‌بایست روش دامداری و پخت نان کشاورزی را بدانند و زنا شویی، آداب و معاشرت، تهیه غذا و تربیت فرزندان را موظف بودند. همچنین زنان در طبقه بالای اجتماع می‌بایست سوارکاری و شکار را به بهترین شکل بیاموزند. در زمان ایران ساسانی حقوق بانوان رعایت می شد.

نامزدی و آئین‌‌های عروسی و شادمانی نیز بر سنت‌های باستانی استوار بود. و طبق رسم مادر داماد و برخی اطرافیان به خواستگاری دختر می‌رفتند و توافق او را خواستار می‌شدند. در روز عقد، آشنایان و اقوام عروس و داماد گرد هم می‌آمدند و هدایای جمع‌آوری می‌شد. طلاق در دوران ساسانیان در 4 مورد روا بود. 1ـ در صورت خیانت زن و شوهر (زنان محصنه) 2ـ در مورد زنی که زمان قاعدگی خود را پنهان کند. 3 ـ زنی که به جادوگری بپردازد. 4ـ زنی که نازا باشد. البته اگر کسی رضایت داشت می‌توانست با زن نازا ازدواج کند و بچه‌ای را به فرزندخواندگی بپذیرد.

در مورد فرزندخواندگی زن و مرد می‌بایست دردرجه اول از خویشان نزدیک و بعد خویشاوندان دور و آشنایان فرزند انتخاب کنند.

همچنین در صورتی که فرزند دیگری داشتند می‌بایست اعتدال را در ابراز محبت میان آنها رعایت کنند.

نکته مهم : زنان در دوران ساسانی از نظر مالی استقلال داشتند. آنان حق خرید و فروش اموال خود را داشته و می‌توانسته‌اند با ثروت خود هر نوع داد و ستد مشروعی را انجام دهند.