ضرب‌المثل‌های حقوقی

گفتا برای دعوای قاضی گواه خواهد........................گفتم  گواه اشکم ، زردی رخ علامت
1_ قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونی)
2_قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتقالی)
3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (المانی)
4_ حقیقت، دختر زمان است. (ایتالیایی)
5_قانون غالبا دندان خود را نشان می‌دهد ولی گاز نمی‌گیرد. (انگلیسی)
6_حقیقت سنگین است، لذا عده‌ای معدود حاضرند آن را حمل کنند. (عبری)
7_حقیقت را می‌توان خم کرد، ولی نمی‌توان آن‌ را شکست. (ایتالیایی)
8_ حرف حق شمشیری است، برنده. (فارسی)
9_قاضی که بی‌گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است. (سوئدی)
10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی)
11_ قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است. (چینی)
12_قاضی خوب همسایه بد است. (آمریکایی)
13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز. (استونی)
14_قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می شود ولی مگس گرفتار می‌گردد. (چک)
15_قانون همه را می لیسد. (اسکاتلندی)