استوانه حقوق بشر کوروش

سالروز  صدور نخستین  استوانه حقوق بشر جهان از سوی کوروش بزرگ  هخامنشی   خجسته باد.

تاریخ خوانی به ما نیروی خودباوری داده و مارا در برابر یورشهای فرهنگی بازماندگان وحشیان (یونانیان و رومی ها ) نگهبان است .زیرا که به ما می آموزد که هان ای ایرانی پد رانت در سرزمینی میزیستند که حکمران آن کوروش بزرگ بود که در کتاب اسمانی آخرین پیامبر ذوالقرنین و در کتاب موسی پیامبر پدر ملت یهود نامیده شده است .همو که نخستین اعلامیه حقوق بشر جهان در 538 پیش از میلاد مسیح را فرمان داد. پس خود را باور کن .به چبود (هویت ملی )خود بناز .چکامه زیر بازگو کننده رفتار و منش انسانی آن ابر مرد اهورایی است :

کوروش آن شاه بزرگ بخردان

سرور و سالار شاهان جهان

شهره با نام دو قرن اندر کتاب

نام او اندر میانه شهد ناب

چون به بابل آمد آن شاه بزرگ

بر سریر پادشاهی او سترگ

کاخ بخت النصر را ویران نکرد

 مردمان را کشته و بیجان نکرد

یک صدا آمد ز بابل این ندا

کوروش آمد آن رسول کبریا

ارمیا و اشعیا از قوم سام

 در کتاب خود ستودند او تمام

شهره شد نامش به عنوان پدر

 از کران تا بیکران شد نامور

لوح قانونی که آورده به پیش

معجزه آورده اندر عصر خویش

برده داری را نمو دش او فنا

راه و رسم زندگی دادش بنا

بردباری در نژاد و دین و کیش

همدلی همچو دو یار و قوم وخویش

با پیامش او برابر کرده بود

مردمان را یار و یاور کرده بود

قبله گاه او همیشه روبرو

هر دمی یادش کنیم و جستجو

 

 

/ 0 نظر / 72 بازدید