# انسان

نیم نگاهی به مالکیت فکری -محمد زمان دریاباری -وکیل پایه یک دادگستری

رویکردی به تصویب «حقوق مؤلفان و مصنفان» یک گام به سوی «سازمان تجارت جهانی» * درایران اکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

مسوولیت اخلاقی پزشک-سید محمد زمان دریاباری-وکیل پایه یک دادگستری

الف) مفهوم مسؤولیت اخلاقی مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید