# مسوو_لیت_کیفری_پزشک

مسؤولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی ایران -محمد زمان دریاباری-وکیل پایه ی

الف) مفهوم مسؤولیت کیفری مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید