# پزشک

مسؤولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی ایران -محمد زمان دریاباری-وکیل پایه ی

الف) مفهوم مسؤولیت کیفری مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

مسوولیت اخلاقی پزشک-سید محمد زمان دریاباری-وکیل پایه یک دادگستری

الف) مفهوم مسؤولیت اخلاقی مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

مبانی مسوو لیت پزشک (1-تاریخچه)-سید محمد زمان دریاباری .وکیل پایه یک دادگستری

مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشک سید محمد زمان دریاباری* چکیده: مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید