# کودک

نگاهی به چالشها و پیشرفتهای حق توسعه در چهار سال گذشته..نویسنده:دریاباری.وکیل دا

-خلاصه اجرایی: 1-این گزارش با روش،مشاهده عینی، مطالعه کتابخانه ای و بر پایه تحلیل داده ها، نگاشته اند. در این گزارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید